Get Adobe Flash player

Specjalnie dla rolników

Oferujemy ubezpieczenia:
- budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
- mienia w gospodarstwie rolnym; allianz11

- odpowiedzialności cywilnej rolników;
- zwierząt gospodarskich.

Allianz zapewnia hodowcom dopłaty rządowe do ubezpieczeń zwierząt gospodarskich. Refundacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozwala na obniżenie kosztów ubezpieczenia aż o 50%.