Get Adobe Flash player

Odpowiedzialność cywilna

Przedsiębiorczość oznacza m.in. branie na siebie odpowiedzialności. Są obszary, w których popełnienie błędu pociąga za sobą wyjątkowo dotkliwe skutki. Od takich sytuacji warto się ubezpieczyć. Wśród ubezpieczeń Allianz stanowiących ofertę dla przemysłu znajdują się ubezpieczenia allianz
odpowiedzialności cywilnej:

  • z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia z możliwością rozszerzenia o ryzyka dodatkowe, m.in. OC najemcy itp.;
  • członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych, IPO
  • zawodowej, czyli ubezpieczenia obowiązkowe wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów;
  • zakładów opieki zdrowotnej (ubezpieczenia dobrowolne zawierane indywidualnie).