Get Adobe Flash player

Allianz Biznes Plus

Szeroki zakres tego ubezpieczenia stanowi solidną podstawę działalności gospodarczej. "Allianz Biznes Plus" obejmuje ubezpieczenie rzeczy allianz14
ruchomych, nakładów inwestycyjnych z możliwością rozszerzenia o ubezpieczenia m.in. od przepięcia, celowego uszkodzenia, zamieszek wewnętrznych, ryzyk transportowych, utraty zysku, szyb od stłuczenia, a także odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.