Get Adobe Flash player

Gwarancje finansowe

Niezależnie od tego jak duża i znana jest nasza firma, startując w przetargach i podpisując różne kontrakty, zwykle potrzebuje dodatkowego allianz21uwiarygodnienia w formie gwarancji udzielonej przez towarzystwo ubezpieczeń.

Gwarancja z logo Allianz Polska znacznie podnosi wiarygodność przedsiębiorcy jako partnera. Jej przedmiotem mogą być roszczenia beneficjenta wynikające z warunków kontraktu. Może też zastąpić wadium wpłacane podczas przetargu czy stanowić zabezpieczenie zapłaty długu celnego lub podatku akcyzowego.