Get Adobe Flash player

Budynki i lokale dla biznesu
allianz18

Ubezpieczenie gwarantuje możliwości odtworzenia budynku w przypadku powstania zniszczeń albo uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi. Allianz Polska zapłaci nie tylko za odtworzenie budynku ale również pokryje koszty zapobieżenia szkodzie czy prac związanych z rozbiórką, porządkowaniem lub zmianami budowlanymi.